Privacybeleid

1. Inleiding

De website www.shoppingmagazine.be (hierna genoemd “Shopping Magazine.be”) wordt ter beschikking gesteld door Shopping Magazine BV, met maatschappelijke zetel te Edingsesteenweg 292, 9400 Ninove, België, en met ondernemings- en B.T.W.-nummer BE 0860.829.072.
De gebruiker van Shopping Magazine.be kan ons contacteren via de “Contact”-pagina of met een e-mail naar advertising (@) geographics.be

De huidige Shopping Magazine privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt tot en gebruik maakt van Shopping Magazine.be. Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de “Privacywet”).

2. Aanvaarding van de overeenkomst

De Privacyverklaring dient samen gelezen te worden met de andere voorwaarden toepasselijk op het bezoek aan en het gebruik van Shopping Magazine.be, zoals onze Algemen Voorwaarden en Cookieverklaring. De documenten waarnaar in deze paragraaf verwezen wordt, worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”.

Om Shopping Magazine.be te bezoeken, is het niet nodig te registeren. Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het evenwel mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op Shopping Magazine. Dit is noodzakelijk om de door u gevraagde dienst daadwerkelijk te kunnen leveren. Bij een dergelijke registratie zal u nogmaals uitdrukkelijk worden uitgenodigd om de Overeenkomst te aanvaarden.

Shopping Magazine BV  kan de voorwaarden van de Overeenkomst steeds wijzigen of amenderen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Overeenkomst hebt doorgenomen en zich ermee akkoord verklaard hebt. De datum waarop de voorwaarden laatst werden gewijzigd is aangegeven bovenaan elk van de betreffende documenten.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonsgegevens?

3.1. Bezoek aan Shopping Magazine.be

Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan Shopping Magazine.be opgeslagen:
Informatie die we van derden krijgen. We kunnen Bezoekersinformatie over u krijgen van derden die automatisch informatie verzamelen via het gebruik dat u maakt van Shopping Magazine.be, bijvoorbeeld bedrijven die webanalyses uitvoeren. Dergelijke informatie kan zonder beperking informatie bevatten over uw besturingssysteem, instellingen en systeemconfiguraties, model van toestel, toestel-ID en andere unieke toestel-ID’s, mobiele informatie, de webpagina’s die u bezoekt binnen Shopping Magazine.be, de website die u naar Shopping Magazine.be leidde, eventinformatie (bv. systeemcrashes) en webloggegevens. We houden ook uw IP-adressen bij.

Zonder registratie op Shopping Magazine.be zijn er nog andere mogelijkheden waarbij u ons uw persoonsgegevens kunt geven, zoals wanneer u ons contacteert of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief (in dit geval geeft u uw emailadres op). Indien u op onze nieuwsbrief wenst uit te schrijven, kunt u daarvoor de instructies volgen die onderaan elke nieuwsbrief zijn weergegeven.

3.2. Registratie op Shopping Magazine

Om gebruik te maken van bepaalde functionaliteiten is het mogelijk dat u gevraagd wordt om te registreren op Shopping Magazine.be en een account aan te maken. Bij een registratie wordt u om een emailadres en een paswoord gevraagd.

Om uw account te vervolledigen dient u vervolgens enkele verdere gegevens aan te vullen opdat wij u onze dienst kunnen verlenen. Deze gegevens zijn:

  •     uw voor- en familienaam;
  •     uw geboortedatum;
  •     uw geslacht;
  •     uw postcode;

Zonder deze gegevens kunnen wij uw registratie niet vervolledigen en zal u geen gebruik kunnen maken van de diensten waarbij u moet beschikken over een vervolledigd account.

4. Wat doen wij met uw informatie?

De bovenstaande informatie die u aan ons doorgeeft, wordt niet doorgegeven aan derden, behoudens zoals anders aangegeven hieronder. Wij gebruiken deze informatie enkel om u de diensten te leveren die u wil bezoeken/gebruiken en om het aanbod op Shopping Magazine.be te verbeteren.

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen (zoals bijvoorbeeld een hosting provider). Zij mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet. U geeft daarbij de uitdrukkelijke geschreven toestemming dat wij uw gegevens aan dergelijke derde partijen mogen doorgeven, zelfs wanneer die niet binnen de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook delen met die entiteiten die deel uitmaken van onze groep, en dit om op basis van uw preferenties op Shopping Magazine.be gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen voorstellen online en offline.

Deze website maakt gebruik van de diensten van Affiliate Netwerken (hierna genoemd “Partners”) om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze Partners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten onze Partners dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan onze Partners verklaard door bij hen de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren.

Deze website maakt gebruik van de mogelijkheid om zijn marketinggegevens te optimaliseren door accountgegevens van onze gebruikers, gepseudonimiseerd, aan het systeem van onze Partners door te geven. Deze gegevens zijn enkel door ons in te zien en worden NIET gedeeld met derden. Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om onze diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren.

De optionele Google Chrome en Mozilla Firefox extensies verzamelen géén surfgedrag. Deze extensies gaan enkel het exacte tijdstip meten waarop onze gebruiker zijn of haar Shopping Magazine.be heeft geactiveerd bij een deelnemende webshop alsook of de gebruiker al dan niet een ad blocker extensie of een extensie van een ander spaarsysteem heeft geïnstalleerd die mogelijks conflicteert met de werking van Shopping Magazine.be. Deze data wordt versleuteld naar onze database verzonden en wordt nooit gedeeld met externe partijen.

5. Kan ik me verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens, mits inachtneming van de voorwaarden gesteld onder de Privacywet, laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kan u ons contracteren via de contactgegevens opgegeven onder 1. Gelieve op te merken dat u zelf steeds ten volle aansprakelijk bent voor de juistheid van de opgegeven gegevens.

6. Nog vragen? Neem dan contact op.

Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren via de contactgegevens onder punt 1.

Cookies

1. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

Op Shopping Magazine.be zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.

2. Cookies controleren of verwijderen? 

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch. Maar je kan de instellingen aanpassen om ze te blokkeren of om een melding te krijgen wanneer een cookie wordt opgeslagen. Cookies blokkeren kan bij elke browser die je gebruikt. Let wel: zonder cookies kan Shopping Magazine.be niet functioneren.

3. Noodzakelijk voor de werking van onze website

Voor de correcte werking van Shopping Magazine.be, is het noodzakelijk dat u cookies toestaat in uw browser en dat u géén gebruik maakt van Cookie Blockers of Ad Blockers.